Prijzen zwemles

Tarieven
 

Zwem ABC  per maand

 € 90,00

2e les per week

 € 75,00  

priveles 1 kind  ( per half uur)  

€ 195,00

2 kinderen in groep  ( per half uur)  

 € 155,00  

3 kinderen in een groep ( per half uur)  

 € 122,00

4 kinderen in een groep  (per half uur)

 € 94,50

Zwemvaardigheid 1,2,3, snorkel 1,2,3

 € 82,00  

  

Losse priveles per half uur

 € 49,50

Losse reguliere les  

 € 20,50

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt € 25,00 en wordt in rekening gebracht via iDeal bij het online aanmelden van de leerling.    

Afzwemmen 

De kosten voor het diplomazwemmen voor ABC zijn inbegrepen in de maandelijkse abonnementsprijs. U ontvangt van ons derhalve geen aparte incasso voor deze onderdelen van het lesprogramma.

 

Automatische incasso
Het is alleen mogelijk om uw abonnementsgeld (lesgeld) te betalen per automatische incasso. Hiervoor geeft u bij start van de zwemlessen een ‘machtiging automatische incasso’ af. Om via een automatisch incasso bedragen van uw rekening te mogen schrijven, is er toestemming van u nodig. Deze toestemming vragen wij tijdens uw digitale inschrijving via een machtiging tot automatische incasso. 

De lesgelden worden maandelijks vooraf geïncasseerd tussen de 25e en 28e van de maand. Bij het incidenteel missen van een zwemles bieden wij de service een inhaalles te reserveren. Let wel, deze inhaalles heeft geen geldelijke waarde en kan dus ook niet als lesgeldbetaling worden ingezet.

 
Restitutie van lesgelden (inhaaltegoed)

Het opgebouwde inhaaltegoed wat ontstaat door het afmelden van lessen heeft geen geldelijke waarde en kan niet ingezet worden als lesgeldbetaling. U dient dit tegoed tijdig in te plannen als inhaalles.(max 3) Inhaallessen blijven de gehele les periode geldig.

Zwemles op feestdagen
In het abonnementsprijs is verwerkt de zomersluiting en uitval van feestdagen.