Zwempret Lesplan

Zwempret Amsterdam leidt kinderen op voor het zwem ABC. Dit volgens de richtlijnen van de NRZ en volgens de doelstellingen van de diploma eisen

Zwempret Amsterdam hanteert 4 niveaus om te komen tot het A diploma.

  • Zeepaardje: Rood bandje
  • Start: Oranje bandje
  • Basis: Geel bandje
  • Eind: Groen bandje

Leerlingen kunnen hun vorderingen volgen via IZM, dit is een leerling volg systeem via internet wat de ouders samen met hun kind thuis kunnen volgen. De instructeurs houden zelf deze vorderingen per 2 weken bij via de zwemscore module. Er vinden niet elke week wijzigingen plaats op de scorelijst omdat de progressie op een onderdeel soms zo klein is dat dit niet op de scorelijst is aan te geven.

Zwempret Amsterdam is een kleinschalige zwemschool de groepen bestaan tot max 9 leerlingen in een groep.

De visie op het geven van de lessen is speels met als belangrijkste hoofddoel plezier.

Tijdens de zwemlessen werken wij voornamelijk met hulpmiddelen als ondersteuning bij oefeningen om zo tot een eind resultaat te komen.

De kinderen werken in de groepen op hun eigen tempo en niveau.

Doelstelling van Zwempret Amsterdam: kinderen starten bij een instructeur en volgen het gehele zwemtraject tot aan het A diploma.

Voordeel: vertrouwen in instructeur. De instructeur is zeer nauw betrokken bij het verloop van het gehele traject naar het A diploma toe.

De 3 elementen waar wij mee werken :

Veiligheid, Plezier, Vertrouwen.

Doelstellingen per lesgroep;

Zeepaardje: watervrij maken, onder water durven gaan, zelf van de kant kunnen springen, komen tot drijven op buik en rug, weerstand van het water ervaren, uitblazen onder water, met open ogen iets van de bodem kunnen oppakken. Starten met trappelen met de benen.

Waterdiepte; 90/100cm

A start: verbeteren drijven buik/rug, aanleren enkelvoudige rugslag, aanleren borst/rug crawl in grove vorm, begin maken met de schoolslag

A basis: goede borst/rugcrawl

Verbeteren rugslag. Aanleren schoolslag

Onderwater door een duikscherm (het gat) kunnen gaan

einddoel: halve baan ( 10 m) schoolslag + enkelvoudige rugslag kunnen zwemmen zonder hulpmiddelen

5 meter borst/rugcrawl

15 tellen zelfstandig kunnen watertrappelen

5 tellen stil kunnen drijven op buik

10 tellen kunnen drijven op rug.

Waterdiepte 100 cm

A eind: verbeteren schoolslag/enkelvoudige rugslag

5 meter borstcrawl/rugcrawl

Door duikscherm kunnen zwemmen welke op 3 meter vanaf de kant in het water ligt.

Kleding zwemmen is een onderdeel wat wekelijks wordt geoefend.

Als aan alle eisen van het A diploma worden voldaan dan kunnen de kinderen op gaan voor het A diploma.

Waterdiepte; 200 cm

 B+C;Alle technieken verbeteren/ verfijnen afstanden vergroten

Borst/rugcrawl verbeteren/verfijnen

Kleding zwemmen is een onderdeel wat wekelijks wordt geoefend

Einddoel; kinderen moeten aan alle eisen van het B en C diploma voldoen.