F.A.Q.

Veelgestelde vragen
Wij vinden het belangrijk dat zowel kinderen als ouders met plezier naar zwemles gaan. Om dit te realiseren geven wij lessen in kleinschalig groepsverband waarbij voor ieder kind veel individuele aandacht is. En wanneer uw kind met plezier naar zwemles gaat…..doet u dat ook!
Daarom hebben wij als motto: zwemles is leuk!

De zwemlessen bij onze zwemschool kenmerken zich door:

  • Kleine groepen.
  • Inleven in het kind
  • Benaderen op niveau
  • Geen prestatiedruk
  • Positieve en individuele benadering

Bij Zwempret Amsterdam mogen kinderen vanaf 4 jaar starten met de ABC-zwemlessen. Wanneer uw kind de fijne motoriek op deze leeftijd nog niet dermate ontwikkeld heeft, zodat zij complexere zwembewegingen goed kunnen uitvoeren raden wij u aan om nog even te wachten.

Dit kan rechtstreeks door (interne link) het inschrijfformulier op de website.

Het A-diploma heeft bij ons 4 verschillende niveaus. Alle kinderen doorlopen die 4 niveaus. Het eerste niveau is Zeepaardje (watergewenning) waarin wordt gekeken of het kind alle voorwaarden bezit om te leren zwemmen. Daarna volgt A-start waarin de nadruk wordt gelegd op de enkelvoudige rugslag. Daarna volgt A-basis waarin de nadruk wordt gelegd op het aanleren van de verschillende slagen. Tot slot volgt A-eind, in deze periode worden de laatste punten verbeterd voor het afzwemmen. Elk kind is anders en doorloopt de 4 niveaus op zijn eigen tempo. Het kan dus zomaar zijn dat een kind slechts 10 lessen in een bepaald niveau zit om vervolgens door te stromen naar een ander niveau, een ander kind doet er wellicht 20 lessen over.

Ieder kind heeft bij ons een eigen pagina, online, waar alle vorderingen op worden bijgehouden (leerlingvolgsysteem). Na elke les vullen wij hier de presentie in en ook worden er voor verschillende onderdelen vorderingen aangegeven. Dit in de vorm van smilies die voor het kind er duidelijk zijn. De vorderingen lopen per fase. Als een fase helemaal voldoende is gescoord krijgt het kind ballonnen en muziek, en mag de les erna naar de volgende fase. Zo doorloopt het kind 4 niveaus naar het A-diploma.

Ja, wij streven ernaar om alle kinderen zoveel mogelijk in een vaste groep bij een vaste lesgever te houden. Dit is voor zowel het kind als de lesgever de prettigste manier van lesgeven. Mocht het niveauverschil in een groep te groot worden, dan zal er gezocht worden naar een passende oplossing.

Elk kind dat bij ons op zwemles krijgt heeft een eigen scoresite (leerlingvolgsysteem). Op deze site kunt u uw kind afmelden voor de zwemles. U krijgt dan inhaaltegoed die u weer kunt invullen voor een inhaalles. Bij het plannen van een inhaalles krijgt u alle op dat moment beschikbare in inhaallestijden te zien op het niveau van uw kind. Staat er niets tussen wat u bevalt of zijn op dat moment geen inhaallessen meer beschikbaar, dan kunt u het enkele dagen later proberen want deze lijst is afhankelijk van het aantal afmelders, en dus verkregen vrije plaatsen. Het telefonisch plannen van inhaallessen is niet mogelijk.

Indien u de zwemlessen helemaal stop wilt zetten en géén verder gebruik meer wilt 
maken van de zwemlessen dient u voor de 1e van de maand op te zeggen, wij hanteren 1 maand opzeg. Voor verdere informatie hierover zie de Algemene Voorwaarden