Brancheorganisatie

 Nationaal Platform Zwembaden | NRZ 

Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ is hét branche-instituut voor de zwembadbranche in Nederland. De kernactiviteiten bestaan onder andere uit de uitgifte van de Nationale Zwemdiploma’s, het bevorderen van zwembadbezoek, het initiëren, ontwikkelen en coördineren van regulier en cursorisch onderwijs en het ontwikkelen, verzamelen en verspreiden van kennis op het gebied van exploitatie.

Het Zwem-ABC
Het zwem-ABC bestaat uit een drietal Nationale Zwemdiploma’s: A, B en C. Het zwem-ABC is inhoudelijk gericht op het jonge kind. Bijna iedereen die in Nederland leert zwemmen wordt opgeleid volgens het zwem-ABC van de Nationale Raad Zwemdiploma’s. Zwempret Amsterdam stimuleert het halen van het complete zwem-ABC. Wanneer het vanwege de afmetingen van het zwembad niet mogelijk is het C-diploma aan te bieden, wordt er doorverwezen naar een alternatief in de buurt. Dit kan bijvoorbeeld het gemeentelijke zwembad zijn.

Afzwemmen
De examens worden bij het NPZ | NRZ aangevraagd. Het Platform zorgt ervoor dat de examens steekproefsgewijs worden bezocht door rapporteurs. De rapporteurs rapporteren hun bevindingen terug. Indien nodig kan het  NPZ | NRZ corrigerend optreden. Op deze wijze wordt de kwaliteit in Nederland op gelijk en goed niveau gehouden.