Huisregels

Woord vooraf 
Het zwembad is onderdeel van het sportcentre en biedt sportfaciliteiten aan aan kinderen en jong volwassen met een beperking of chronische ziekte.

De volgende huisregels worden gehanteerd:
 1. U bent altijd aansprakelijk voor uw eigen gedrag en dat van uw kind.
 2. Voor aangebrachte schade wordt u verantwoordelijk gesteld.
 3. Uw verbliif in de locatie is voor eigen risico.
 4. Roken is in de gebouwen niet toegestaan. Het roken bij de entree buiten is niet toegestaan.
 5. Om ongelukken te voorkomen mag er in het gebouw niet worden gerend.
 6. Douche- en zwemzaal zijn blote-voeten-gebieden; deze zijn alleen toegankelijk op blote voeten, slippers of met blauwe beschermhoesjes.
 7. Kinderen dient u voor aanvang van de les te laten toiletteren.
 8. Tijdens de kijklessen dient u geen storend gedrag te vertonen door te zwaaien of te roepen.
 9. Vragen moeten vóór de les worden gesteld. Er is beperkte tijd hiervoor en niet alle ouders kunnen hun vragen stellen. Wij vragen uw begrip hiervoor.

  (1 keer per 6 weken is er een kijkles. (Ouders kunnen plaatsnemen boven op de omloop.) Er mogen geen meegebrachte etenswaren in het gebouw worden genuttigd.

 10. Afval kunt u deponeren in de daarvoor bestemde prullenbakken.
 11. De locatie is verboden voor huisdieren.
 12. Parkeeraanwijzingen dienen te worden opgevolgd.
 13. De aanwijzingen van het personeel van het centre als van de zwemschool dienen altijd te worden opgevolgd.