Friendship Sports Centre

Sport

Het Friendship Sports Centre is een sportcentrum voor gehandicapte en chronisch zieke kinderen en jongeren (en volwassenen) en uniek in West-Europa. Het gehele Centre is volledig ingericht en toegankelijk voor mensen met een beperking, ondersteund met vele innovaties.

Sporten is universeel en sport is voor alle gradaties in de samenleving. Toch is gebleken dat voor kinderen en jongeren met een beperking, handicap of chronische ziekte het vaak moeilijk is om ergens te gaan sporten. Terwijl het juist voor deze groep zo belangrijk is om te sporten. Behalve dat het leuk is om te sporten heeft het ook belangrijke maatschappelijke waarden in zich en kan een positieve bijdrage leveren aan bijvoorbeeld de persoonlijke ontwikkeling, gezondheid, sociale cohesie, participatie en ontwikkeling van talent.

In het Friendship Sports Centre zijn er geen ‘drempels’ om te gaan sporten en het hele complex is geheel toegankelijk en ingericht voor kinderen en jongeren met een beperking. Zo beschikt het zwembad over een tillift die gehandicapten zelf kunnen bedienen en dus zelf het zwembad in en uit kunnen. De vloer in de sporthal beschikt niet over de talloze gekleurde traditionele lijnen om de velde aan te geven, maar door middel van led verlichting worden alleen de benodigde lijnen aangegeven. Op de buitenvelden zijn dug-outs annex kleedruimtes aangebracht, waar twee volledige teams (met of zonder rolstoel) zich kunnen omkleden, douchen of de tactiek bespreken.

Het Friensship Sports Centre beperkt zich niet alleen tot kinderen en jongeren met een beperking. Vrienden, familie, bekenden of andere sportievelingen kunnen ook meesporten.

Kernwaarden van het Centre zijn:  een levendige, jeugdige bedrijfscultuur waarin jonge sporters zich thuis en veilig voelen; niet de beperking staat centraal, maar de persoon en de intenties van de sporter; een sportcomplex met de nieuwste en beste voorzieningen; vanzelfsprekende toegankelijkheid en geschiktheid voor mensen met een beperking.

Het totale gebouw en omliggende sportterreinen bevat een oppervlakte 47.000 m². Er zijn twee zwembaden van 25 meter, een sportzaal met Olympische maten met mogelijkheden voor alle balsporten en zaalsporten, een dojo voor vechtsporten zoals judo en kickboxen, een fitnessruimte, een snoezelruimte, velden voor voetbal en hockey, een fietsbaan en een atletiekbaan. Tevens is er een theaterpodium, een knutselruimte en een computerruimte. Alle voorzieningen en ruimtes zijn volledig ingericht voor het gebruik door gehandicapte sporters en voor specifieke sporten zoals rolstoeltennis of rolstoelbasketbal.

Het Friendship Sports Centre is niet gebaseerd op één bepaald concept van wat gehandicapte jonge sporters zouden willen of moeten doen, maar heeft haar gebouwen en terreinen zo ingericht, dat alle vormen en niveaus in de recreatieve sport en de prestatiegerichte sport aan bod kunnen komen.

Er zal aandacht zijn voor de stimulering van sportbeoefening door mensen die daar niet zo gemakkelijk uit zichzelf toe komen, voor talentontwikkeling en voor doorstroom naar en coaching op het niveau van de topsport. Het activiteitenprogramma varieert van reguliere sporturen voor scholen en verenigingen tot  mogelijkheden voor individuele sportbeoefening, vrije uren voor kleine groepen, gezinnen en partijtjes (zwembad), regionale en landelijke toernooien en masterclasses, sportvakantiekampen en topsportevenementen.
De ruime tribunes en het grote restaurant (met uitzicht op de velden) zijn gericht op het ontvangen en verzorgen van bezoekers (toeschouwers en/of officials).

Er zijn contacten met een groot aantal uiteenlopende organisaties die gebruik gaan maken van de faciliteiten. De jonge uitstraling van het Centre wordt versterkt doordat het als leerbedrijf gaat fungeren voor een groot aantal mbo-leerlingen van het ROC van Amsterdam. Catering, facilitair en beheer zal voor een groot deel worden verzorgd  door stagiaires onder toezicht van het ROC van Amsterdam. Tevens hebben wij met het ROC van Amsterdam en De werkmeester, een leer-werk traject ontwikkeld en reeds opgestart voor wajong uitkeringsgerechtigden.

Het Friendship Sports Centre is ontstaan vanuit een particulier initiatief en heeft in eerste instantie – en met succes – gezocht naar sponsors in het bedrijfsleven, sponsorbijdragen en acties van particulieren en private organisaties. De gemeente Amsterdam is een belangrijke relatie van het Friendship Sports Centre doordat zij de grond gratis ter beschikking heeft gesteld en indirect vele organisaties en verenigingen, die gebruik zullen gaan maken van het Friendship Sports Centre, mede subsidieert. Daarnaast verstrekt  zij ook een aantal structurele subsidies.